Services and Functions
Mission and Vision
Organization

David “AJ” P. Sapitan Jr.

Liga Ng Mga Barangay President

Ground Floor

SP Building

(046) 471-0401