Ang Pagtanggap sa Hamon

Ang Pagtanggap sa Hamon

Pauna’y  MARAMING SALAMAT, ito ang aming tugon, Sa tiwalang kaloob at pagkakataon; Na iniatang ng mahal nating dibisyon Sa mas pinalawig na gampanin ng propesyon.   Sandatang inspirasyon ang aming dadalhin Katuwang ng pamunuan sa layunin De...

More info

Labanan sa Alapan

Labanan sa Alapan

Ika-28 ng Mayo 1898, bandang 10:00 ng umaga, nang ang may 200 at 70 sundalong Kastila ang dumagsa sa Alapan upang kumpiskahin ang mga armas na lihim na ibinagsak sa barrio para sa mga hukbong Filipino. Maigting ang pagnanais ng mga manghihimagsik...

More info

Banderada

Banderada

Ang pamamayani ng mga rebolusyonaryong Pilipino sa Labanan sa Alapan ay naitala sa kasaysayan bilang isa sa mga pangyayaring naglatag ng daan para sa matagumpay na pagkawala mula sa mga mananakop. Nang malaon, taong 1950 ay sinimulan sa barrio ng...

More info