Ang Pagtanggap sa Hamon

Ang Pagtanggap sa Hamon

Pauna’y  MARAMING SALAMAT, ito ang aming tugon, Sa tiwalang kaloob at pagkakataon; Na iniatang ng mahal nating dibisyon Sa mas pinalawig na gampanin ng propesyon.   Sandatang inspirasyon ang aming dadalhin Katuwang ng pamunuan sa layunin De...

More info