EDUCATIONAL GADGET

EDUCATIONAL GADGET

INTERNET CONNECTIVITY Pagkakaroon ng libreng access sa mabilis, stable at reliable na internet connection. Para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa Lungsod ng Imus. Fiber at Home – Hindi na nila kinakailangan pang lumabas dahil ito...

More info

INTERNET CONNECTIVITY

INTERNET CONNECTIVITY

INTERNET CONNECTIVITY Paano matutugunan ng pamahalaan ang suliranin sa internet connection ng mga mag-aaral? Sa programa nitong “BIDA I-KonEK Mo!” magkakaroon ng access sa mabilis, stable at reliable na internet connection ang mga mag-aaral...

More info